รายงานสถานะการณ์ COVID-19
สำนักงานสาธารณสุข

อัปเดตล่าสุด : อา. 22 พ.ย. 2563
ติดเชื้อสะสม
8 ราย
กำลังรักษา
0 ราย
หายแล้ว
8 ราย
เสียชีวิต
0 ราย
อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง
0 ราย
เฝ้าระวังครบ(14 วัน)
50 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อ
อายุน้อยสุด
19 ปี
อายุมากที่สุด
67 ปี
อายุเฉลี่ย
37 ปี
ชาย
3 ราย
หญิง
5 ราย
สถิติรายวัน (ย้อนหลัง 30 วัน)
เอกสารเผยแพร่
infographic / แผนภาพความรู้ / อื่นๆ
ดูรูปเพิ่มเติม