รายงานสถานะการณ์ COVID-19
สำนักงานสาธารณสุข

อัปเดตล่าสุด : พ. 21 ต.ค. 2563
ติดเชื้อสะสม
8 ราย
กำลังรักษา
0 ราย
หายแล้ว
7 ราย
เสียชีวิต
1 ราย
อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง
3 ราย
เฝ้าระวังครบ(14 วัน)
532 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อ
อายุน้อยสุด
19 ปี
อายุมากที่สุด
60 ปี
อายุเฉลี่ย
38 ปี
ชาย
3 ราย
หญิง
5 ราย
สถิติรายวัน (ย้อนหลัง 30 วัน)
เอกสารเผยแพร่
infographic / แผนภาพความรู้ / อื่นๆ
ดูรูปเพิ่มเติม